วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการดำเนินงานของบริษัท

วิสัยทัศน์

" มุ่งสู่การเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งด้านการนำเสนอโซลูชั่น และการให้บริการอย่างมืออาชีพและ อย่างครบวงจร ในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน "


พันธกิจ


" เราเป็นมืออาชีพในการนำเสนอสินค้าและบริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับองค์กรของประเทศ โดยคำนึงถึง ประสิทธิภาพต่อราคาอย่างสูงสุด มีความโปร่งใสและมีจริยธรรมในการทำงาน สร้างความเชื่อมั่น และให้ผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ลงทุน "

 
 

HOT NEWS

VCOM Opportunity Day Q1/2020
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ขอเชิญเข้าร่วมฟังการชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 1/2563

ในวันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.15 - 10.00 น.

 

OUR PRODUCTS & SERVICES

PROFESSIONAL

SERVICES

 

PROFESSIONAL

SERVICES

 
 

Mrs.Songsri Srirungroungjit

Managing Director

Mr.Tanusit Skunnawat

Operation Director

Mr.Sooksun Tachawatcharaporn

Technical Director

Mr.Poj Weerasuttakorn

Finance & Accounting Director

Mr.Pisit Supataradit

Sales Director

VALUE ADDED 

DISTRIBUTOR

yitu.png
 

INVESTOR RELATIONS

นักลงทุนสัมพันธ์

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฏาคม 2563 เวลา 14.00 น.

ณ โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ

ชั้น 3 ห้องแกรนด์บอลลูม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

Invitation to the 2020 Annual General Meeting of Shareholders

on Friday, July 24, 2020 at 2.00 PM

at The Grand Ballroom, 3rd Floor,

The Okura Prestige Bangkok Hotel,

Lumpini, Pathumwan

|

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

CONTACT US

VINTCOM TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED

159/21 Serm-Mit Tower, Unit 1401, 14th Floor, Sukhumvit 21 Road, North-Klongtoey Sub-District, Wattana District  

Bangkok 10110 Thailand.

Tel: +662 661 7979

Fax: +662 661 7969

Contact: Sales, Marketing, Finance & Corporate Enquiries

E-mail: marketing@vintcom.co.th

Tel: +662 661 7979 #0

Contact: Technical Support

E-mail: support@vintcom.co.th

Tel: +662 661 7979 #851, +662 661 7955 (Business hours)

Hotline: +668 1831 9870 (24 hour)

Technical Support

CONTACT

  • Twitter Social Icon
  • Facebook Social Icon
 

© 2016 Copyright by Vintcom Technology PCL.

  • VCOM Twitter
  • VCOM FB