top of page

NEWS | ข่าวสารองค์กร

Anchor 1

VCOM หุ้นน้องใหม่ ยุค 4.0 เทรด mai 21 ธ.ค. 60 ตอกย้ำ 'วินท์คอม ' เป็นหุ้น Growth Stock

 

      บมจ.วินท์คอม เทคโนโลยี (VCOM) เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ 21 ธ.ค.60 เป็นวันแรก ด้านผู้บริหารมั่นใจปัจจัยพื้นฐานทางธุรกิจ ย้ำบริษัทฯเป็นหุ้นน้องใหม่ ยุค 4.0 รองรับความต้องการใช้ระบบ IT ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนชั้นนำ สอดรับนโยบายการลงทุน Thailand 4.0 ระบุ พร้อมขยายโอกาสการลงทุนขยายงานขายโครงการใหญ่ทั้งในประเทศและประเทศในกลุ่ม CLM สร้างการเติบโตในอนาคต ย้ำ VCOM เป็น

Growth Stock และมีนโยบายการจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่า 50% ของกำไรสุทธิ

      นายณรงค์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการ บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ 

เป็นวันแรก ภายใต้ชื่อ “ VCOM ” ว่า  ถือเป็นก้าวสำคัญของบริษัทฯที่ได้ก้าวสู่การเป็นบริษัทมหาชนอย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งมั่นใจว่าหุ้นของบริษัทฯจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มนักลงทุน สำหรับจุดแข็งของ VCOM นอกเหนือจากที่เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

(IT Distributor) และการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ (Vendor)

7 รายใหญ่ระดับโลกแล้ว บริษัทฯยังได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าระดับต้นๆของประเทศ ประกอบด้วย

ผู้รวบรวมระบบงาน (System Integrators) และผู้ใช้งานทั่วไป (End Users) ประเภทองค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่ ทั้งภาครัฐและเอกชน

ซึ่งจากคุณสมบัติดังกล่าวเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและความเชื่อมั่นทางธุรกิจ และด้วยการที่ VCOM เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโซลูชั่นแบบครบวงจร บริษัทฯก็ยังสามารถตอบโจทย์และได้รับอานิสงค์จากกรณีที่ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

(Digital Economy) Thailand 4.0 โดยการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในครั้งนี้อีกด้วย

      นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต กรรมการผู้จัดการ บมจ.วินท์คอม เทคโนโลยี (VCOM) กล่าวว่า หลังจากที่ระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ บริษัทฯได้เม็ดเงินในครั้งนี้ จำนวน 230 ล้านบาท โดยบริษัทฯจะนำเม็ดเงินระดมทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ โดยเฉพาะการขยายงานขายโครงการใหญ่ทั้งในประเทศและประเทศในกลุ่ม CLM อาทิ กัมพูชา ลาว และเมียนมาร์ ตามเป้าหมายที่บริษัทฯได้วางไว้ เพื่อสร้างการความเติบโตมั่นคงและยั่งยืนให้กับบริษัทฯ เพื่อก้าวสู่เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งด้านการนำเสนอโซลูชั่นแบบครบวงจรในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ทั้งนี้จากประสบการณ์กว่า 16 ปี และทีมผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบกับผลการดำเนินงานของ

บริษัทฯที่มีการเติบโตต่อเนื่อง เป็นการแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความมั่นคงของบริษัทฯ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวตอบโจทย์ให้กับกลุ่มผู้ถือหุ้น และนักลงทุนได้อย่างชัดเจนว่า VCOM เป็นหุ้นน้องใหม่ที่มีแนวโน้มอัตราการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและด้วยนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่า 50% ของกำไรสุทธิ จึงมั่นใจว่า VCOM จัดว่าเป็นหุ้นประเภท Growth Stock

 

      ขณะที่ นางสาวนิสาภรณ์ ฤกษ์อร่าม กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า  จากอัตราการเติบโตทางธุรกิจของ VCOM โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน 3 ปีย้อนหลัง ปี 2557 มีรายได้ 743 ล้านบาท กำไรสุทธิ 45 ล้านบาท , ปี 2558 มีรายได้ 816 ล้านบาท กำไรสุทธิ 41 ล้านบาท , ปี 2559 มีรายได้ 949 ล้านบาท กำไรสุทธิ 46 ล้านบาท (กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 41 ล้านบาท) และงวด 9 เดือนแรกของปี 2560 มีรายได้ 1,119 ล้านบาท กำไรสุทธิ 56 ล้านบาท (กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 44 ล้านบาท) ซึ่งสัดส่วนรายได้ปี 2559 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2560 มาจากการจำหน่ายสินค้า ประมาณ 75% และอีก 25% มาจากรายได้การให้บริการ เป็นการแสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่แข็งแกร่งจากปัจจัยพื้นฐานและศักยภาพที่ดีทางธุรกิจ รวมถึงทีมคณะผู้บริหาร VCOM เป็นผู้มีวิสัยทัศน์และการมีประสบการณ์ในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ

ซึ่งสามารถตอบสนองโซลูชั่นของลูกค้าได้อย่างครบวงจร จึงเชื่อว่าหุ้น VCOM จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนหลังจากที่เข้าทำการซื้อขายในตลาด mai อย่างแน่นอน

      นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บมจ.วินท์คอม เทคโนโลยี (VCOM) กล่าวว่า โดยส่วนตัวมั่นใจว่า VCOM จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั้งในการซื้อขายวันแรก และในช่วงต่อจากนี้ไป เพราะจากพื้นฐานธุรกิจที่แข็งแกร่งและมีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคตและการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโซลูชั่นที่ครบวงจร สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อ VCOM 

      “เชื่อว่าหุ้นน้องใหม่ภายใต้ชื่อ VCOM จะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี ทั้งราคาที่จะสะท้อนออกมาถึงปัจจัยพื้นฐานและการจ่ายอัตราเงินปันผลตามนโยบายไม่ต่ำกว่า 50% ของกำไรสุทธิ ให้กับกลุ่มผู้ถือหุ้นได้อย่างแน่นอน” นายชัยภัทร กล่าวทิ้งท้าย

bottom of page