พิธีมอบรางวัลยอดนักอ่านและยอดนักจินตนาการ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ คิดส์ซาเนีย กรุงเทพฯ

Vintcom ร่วมส่งเสริมให้เด็กไทยมีนิสัยรักการอ่าน 

IMG_7468.JPG
IMG_7677.JPG
IMG_7732.JPG

          เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา​ บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หนึ่งในกลุ่มเครือบริษัทวีเน็ท แคปปิทอล จำกัด นำโดย คุณทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต กรรมการผู้จัดการฯ ได้ทำพิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนยอดนักอ่านและยอดนักจินตนาการกว่า 190 คน จากทั้งหมด 11 โรงเรียน 11 จังหวัด ภายใต้โครงการโลกนิทานของหนู พร้อมทั้งได้พาเด็กนักเรียนที่ได้รับรางวัลเข้าทัศนศึกษา ณ คิดส์ซาเนีย กรุงเทพฯ ศูนย์การเรียนรู้และความบันเทิง ด้วยกิจกรรมสำหรับเด็ก เป็นเมืองจำลองขนาดย่อส่วน ที่สร้างขึ้นสำหรับเด็กและเยาวชนวัย 4 -14 ปี เข้ามาทำการทดลองทำกิจกรรม สวมบทบาทเป็นอาชีพต่างๆ โดยภายในเมืองคิดส์ซาเนียนี้ประกอบไปด้วย ธุรกิจจำลองหลายประเภท เช่น ร้านค้า ธนาคาร โรงละคร โรงพยาบาล อุตสาหกรรมต่างๆหลายประเภทและธุรกิจแอร์ไลน์ที่รังสรรค์ขึ้นมา เพื่อให้บรรยากาศภายในเมืองจำลองแห่งนี้เสมือนจริงมากที่สุด ซึ่งภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสนุกสนานของนักเรียนที่ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้

 

          โดยโครงการโลกนิทานของหนูถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2550 ตามเจตนารมย์ของคุณณรงค์ อิงค์ธเนศ ประธานและผู้ก่อตั้งบริษัทวีเน็ท แคปปิทอล จำกัด เพื่อต้องการส่งเสริมให้เด็กไทยมีนิสัยรักการอ่าน มีจินตนาการที่กว้างไกลและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จึงได้เริ่มก่อสร้างห้องสมุดโลกนิทานของหนูที่เต็มไปด้วยโลกแห่งจินตนาการ เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนที่เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา ซึ่งทำต่อเนื่องมาตลอด 12 ปี เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของประเทศให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป