พิธีมอบรางวัลยอดนักอ่านและยอดนักจินตนาการ ประจำปีการศึกษา 2562

Vintcom ร่วมส่งเสริมให้เด็กไทยมีนิสัยรักการอ่าน 

1581921349399.jpg
1581921343407.jpg
1582017643912.jpg

          เมื่อวันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา​ บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หนึ่งในกลุ่มเครือบริษัทวีเน็ท แคปปิทอล จำกัด

นำโดย คุณทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต กรรมการผู้จัดการฯ ได้ทำพิธีมอบประกาศนียบัตร รางวัล และทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนยอดนักอ่านและยอดนักจินตนาการ ภายใต้โครงการโลกนิทานของหนู ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 6 โรงเรียน จากทั้งหมด 12 โรงเรียน 12 จังหวัด

★ จันทร์ 17 ก.พ. 63 ณ ร.ร.วัดอมรวดี อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม มีนักเรียนได้รับรางวัลยอดนักอ่าน 10 คน และยอดนักจินตนาการ 1 ทีม (5 คน)

☆ จันทร์ 17 ก.พ. 63 ณ ร.ร.บ้านปลายคลองน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร มีนักเรียนได้รับรางวัลยอดนักอ่าน 7 คน และยอดนักจินตนาการ 1 ทีม (5 คน)

อังคาร 18 ก.พ. 63 ณ ร.ร.ชุมชนวัดใหญ่โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี มีนักเรียนได้รับรางวัลยอดนักอ่าน 18 คน และยอดนักจินตนาการ 2 ทีม (10 คน)

☆ อังคาร 18 ก.พ. 63 ณ ร.ร.วัดประชานาถ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม มีนักเรียนได้รับรางวัลยอดนักอ่าน 5 คน และยอดนักจินตนาการ 1 ทีม (5 คน)

★ พุธ 19 ก.พ. 63 ณ ร.ร.ตลาดบางบ่อ อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา มีนักเรียนได้รับรางวัลยอดนักอ่าน 21 คน และยอดนักจินตนาการ 3 ทีม(15 คน)

☆ พุธ 19 ก.พ. 63 ณ ร.ร.วัดบางกระสอบ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ มีนักเรียนได้รับรางวัลยอดนักอ่าน 2 คน และยอดนักจินตนาการ 1 ทีม (5 คน)

          โดยโครงการโลกนิทานของหนูถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2550 ตามเจตนารมย์ของคุณณรงค์ อิงค์ธเนศ ประธานและผู้ก่อตั้งบริษัทวีเน็ท แคปปิทอล จำกัด เพื่อต้องการส่งเสริมให้เด็กไทยมีนิสัยรักการอ่าน มีจินตนาการที่กว้างไกลและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จึงได้เริ่มก่อสร้างห้องสมุดโลกนิทานของหนูที่เต็มไปด้วยโลกแห่งจินตนาการ เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนที่เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา ซึ่งทำต่อเนื่องมาตลอด 12 ปี เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของประเทศให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป