Gallery โครงการโลกนิทานของหนู ครั้งที่ 11

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หนึ่งในกลุ่มเครือบริษัทวีเน็ท แคปปิทอล จำกัด นำโดยคุณณรงค์ อิงค์ธเนศ ประธานและผู้ก่อตั้งโครงการ

ได้นำคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมทำพิธีเปิดห้องสมุดโลกนิทานของหนู แห่งที่ 11 อย่างเป็นทางการ ณ โรงเรียนบ้านบางกง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี โดยมีนายบัณฑิต เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี, ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 และ 

นางกรองทิพย์ ทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางกง ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น งานนี้จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา

โดยโครงการโลกนิทานของหนูถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2550 ตามเจตนารมย์ของคุณณรงค์ อิงค์ธเนศ ประธานและผู้ก่อตั้งบริษัทวีเน็ท แคปปิทอล จำกัด

เพื่อต้องการส่งเสริมให้เด็กไทยมีนิสัยรักการอ่าน มีจินตนาการที่กว้างไกลและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จึงได้เริ่มก่อสร้างห้องสมุดโลกนิทานของหนู

ที่เต็มไปด้วยโลกแห่งจินตนาการ เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนที่เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา

S__7512141_edited
S__7512141_edited
press to zoom
โลกนิทานของหนู แห่งที่ 11_B-63
โลกนิทานของหนู แห่งที่ 11_B-63
press to zoom
โลกนิทานของหนู แห่งที่ 11_B-88
โลกนิทานของหนู แห่งที่ 11_B-88
press to zoom
โลกนิทานของหนู แห่งที่ 11_B-78
โลกนิทานของหนู แห่งที่ 11_B-78
press to zoom
โลกนิทานของหนู แห่งที่ 11_B-71
โลกนิทานของหนู แห่งที่ 11_B-71
press to zoom
โลกนิทานของหนู แห่งที่ 11_B-244
โลกนิทานของหนู แห่งที่ 11_B-244
press to zoom
โลกนิทานของหนู แห่งที่ 11_B-292
โลกนิทานของหนู แห่งที่ 11_B-292
press to zoom
โลกนิทานของหนู แห่งที่ 11_B-107
โลกนิทานของหนู แห่งที่ 11_B-107
press to zoom
โลกนิทานของหนู แห่งที่ 11_B-198
โลกนิทานของหนู แห่งที่ 11_B-198
press to zoom
1/7