Gallery ( CSR1/2560 )

National Children's Day

Vintcom ร่วมสร้างสรรค์สังคม จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

ณ โรงเรียนบ้านบางบ่อ หมู่ที่ 5 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต กรรมการผู้จัดการ และพนักงานบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม เนื่องใน" วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 "ณ โรงเรียนบ้านบางบ่อ หมู่ที่ 5 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

​เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560 พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กเรียนดี จำนวน 8 ทุนการศึกษา และรางวัลพิเศษอีกมากมายให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อบ่อฯ จำนวนทั้งสิ้น 87 คน

IMG_1136
IMG_1150
IMG_1173
IMG_1125
IMG_1121
IMG_1100
IMG_1176
IMG_1175
IMG_1186
1/4