top of page

NEWS | ข่าวสารองค์กร

Anchor 1
172196.jpg

MFU Job Fair x CWIE Day 2023

                บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงาน "MFU Job Fair x CWIE Day 2023" ณ MFU Indoor Stadium มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันที่ 26 สิงหาคม 2566 เพื่อเปิดโอกาสให้แก่นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาและนักศึกษาที่ต้องการฝึกงาน บริษัทเรายึดถือหลักการคัดเลือกบุคลากรอย่างเท่าเทียมเสมอมา และพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและพัฒนาทักษะของเด็กรุ่นใหม่เพื่อเตรียมตัวสู่อาชีพด้านไอทีอย่างมืออาชีพ

bottom of page