VCOM ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19

บริจาคกับสมาคมศิษย์เก่านิสิตจุฬา_210826_4.jpg
บริจาคกับมูลนิธิ สหทัย 260821_210826_0.jpg
312997.jpg

            ด้วยการแพร่ระบาดของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่รุนแรงมากขึ้น มีผู้ติดเชื้อหลักหมื่นคนต่อวัน จนทำให้เตียงรองรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลไม่เพียงพอ

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดทำโครงการช่วยเหลือสังคม สำหรับผู้ติดเชื้อที่มีอาการไม่รุนแรง หรือ กลุ่มสีเขียว ให้ได้รับการรักษาแบบ Home Isolation โดยจัดทำกล่อง "VCOM ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19" จำนวน 100 กล่อง ซึ่งข้างในบรรจุเวชภัณฑ์และยาสามัญประจำบ้านที่จำเป็นเบื้องต้น โดยบริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคผ่านหน่วยงานอาสาสมัคร 3 แห่งดังนี้

1. บริจาคจำนวน 40 กล่อง ให้แก่ โครงการช่วยเหลือผู้ติดโควิดของสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ และ Food For Fighters และ มูลนิธิคุวานันท์

    ในวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 

2. บริจาคจำนวน 30 กล่อง ให้แก่ หน่วยงานสหทัยมูลนิธิ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 

3. บริจาคจำนวน 30 กล่อง ให้แก่ ศูนย์พักคอย เราต้องรอด บางขุนเทียน ในวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564

           จาก ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)