top of page

NEWS | ข่าวสารองค์กร

      จากแนวโน้มการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในระลอก 3 ที่มีความรุนแรงมากขึ้น ทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อมีจำนวนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โรงพยาบาลและศูนย์กักตัวหลายแห่งจึงมีน้ำดื่มไม่เพียงพอ ส่งผลให้เกิดความต้องการน้ำดื่มเพื่อบริโภคต่อวันเป็นจำนวนมาก

      บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ VCOM จึงขอร่วมบริจาคน้ำดื่ม ให้กับ โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

จำนวน 250 แพ็ค และ โรงพยาบาลสิรินธร กรุงเทพมหานคร จำนวน 250 แพ็ค

      เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา

bottom of page