Vintcom Outing 2017

Vintcom นำทีมพนักงานร่วมกิจกรรมนอกสถานที่ “Vintcom Outing 2017” ประจำปี 2560

ณ เฮเว่น แคว รีสอร์ท อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

            โดยคุณทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต กรรมการผู้จัดการ นำทีมพนักงานร่วมกิจกรรมนอกสถานที่ “Vintcom Outing 2017” เมื่อวันที่ 1 - 2 กรกฏาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ เฮเว่น แคว รีสอร์ท อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

 

             เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในครึ่งปีแรกและปรับแผนการทำงานในครึ่งปีหลัง โดยภายในงานมีกิจกรรม Team Building เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวกันในหมู่คณะ และสร้างความสัมพันธ์อันดีของทั้งพนักงานใหม่และพนักงานปัจจุบันภายในบริษัทฯ นอกจากนี้ทำให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯได้พักผ่อนและทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับพนักงาน