" มุ่งสู่การเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งด้านการนำเสนอโซลูชั่น และการให้บริการอย่างมืออาชีพและ อย่างครบวงจร ​ในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน "

ABOUT US

วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการดำเนินงานของบริษัท

วิสัยทัศน์

" มุ่งสู่การเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งด้านการนำเสนอโซลูชั่น และการให้บริการอย่างมืออาชีพและ อย่างครบวงจร ในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน "


พันธกิจ


" เราเป็นมืออาชีพในการนำเสนอสินค้าและบริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับองค์กรของประเทศ โดยคำนึงถึง ประสิทธิภาพต่อราคาอย่างสูงสุด มีความโปร่งใสและมีจริยธรรมในการทำงาน สร้างความเชื่อมั่น และให้ผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ลงทุน "

 
 

HOT NEWS

VCOM Opportunity Day Q1/2020
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ขอเชิญเข้าร่วมฟังการชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 1/2563

ในวันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.15 - 10.00 น.

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฏาคม 2563 เวลา 14.00 น.

ณ โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ

ชั้น 3 ห้องแกรนด์บอลลูม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

 

OUR PRODUCTS & SERVICES

PROFESSIONAL

SERVICES

 

PROFESSIONAL

SERVICES

 
 

MANAGEMENT TEAM

Mrs.Songsri Srirungroungjit

Managing Director

Mr.Tanusit Skunnawat

Operation Director

Mr.Sooksun Tachawatcharaporn

Technical Director

Mr.Poj Weerasuttakorn

Finance & Accounting Director

Mr.Pisit Supataradit

Sales Director

VALUE ADDED 

DISTRIBUTOR

yitu.png
 

INVESTOR RELATIONS

นักลงทุนสัมพันธ์

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

Minutes of 2020 Annual General Meeting

of Shareholders

|

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

CONTACT US

VINTCOM TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED

159/21 Serm-Mit Tower, Unit 1401, 14th Floor, Sukhumvit 21 Road, North-Klongtoey Sub-District, Wattana District  

Bangkok 10110 Thailand.

Tel: +662 661 7979

Fax: +662 661 7969

Contact: Sales, Marketing, Finance & Corporate Enquiries

E-mail: marketing@vintcom.co.th

Tel: +662 661 7979 #0

Contact: Technical Support

E-mail: support@vintcom.co.th

Tel: +662 661 7979 #851, +662 661 7955 (Business hours)

Hotline: +668 1831 9870 (24 hour)

Technical Support

CONTACT

  • Twitter Social Icon
  • Facebook Social Icon
 

© 2016 Copyright by Vintcom Technology PCL.

  • VCOM Twitter
  • VCOM FB