" มุ่งสู่การเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งด้านการนำเสนอโซลูชั่น และการให้บริการอย่างมืออาชีพและ อย่างครบวงจร ​ในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน "

ABOUT US

 

HOT NEWS

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

         บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.  โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

         ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัทจะใช้การลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชัน “IR Plus AGM” โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวโหลดได้จาก App Store หรือ Google Play Store หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน link

https://www.vintcom.co.th/manual-mobile-application-th

 

MANAGEMENT TEAM

Mrs.Songsri Srirungroungjit

Managing Director

Mr.Tanusit Skunnawat

Operation Director

Mr.Sooksun Tachawatcharaporn

Technical Director

Mr.Poj Weerasuttakorn

Finance & Accounting Director

Mr.Pisit Supataradit

Sales Director

OUR PRODUCTS & SERVICES

PROFESSIONAL

SERVICES

 

PROFESSIONAL

SERVICES

 
 

VALUE ADDED 

DISTRIBUTOR

 

INVESTOR RELATIONS

นักลงทุนสัมพันธ์

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

Notification of the Resolutions of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders

|

CONTACT US

VINTCOM TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED

159/21 Serm-Mit Tower, Unit 1401, 14th Floor, Sukhumvit 21 Road, North-Klongtoey Sub-District, Wattana District  

Bangkok 10110 Thailand.

Tel: +662 661 7979

Fax: +662 661 7969

Contact: Sales, Marketing, Finance & Corporate Enquiries

E-mail: marketing@vintcom.co.th

Tel: +662 661 7979 #0

Contact: Technical Support

E-mail: support@vintcom.co.th

Tel: +662 661 7979 #851, +662 661 7955 (Business hours)

Hotline: +668 1831 9870 (24 hour)

Contact: Investor Relations

E-mail: q_a@vintcom.co.th
 

Technical Support

CONTACT

  • Facebook Social Icon
 

© 2016 Copyright by Vintcom Technology PCL.

  • VCOM FB