" มุ่งสู่การเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งด้านการนำเสนอโซลูชั่น และการให้บริการอย่างมืออาชีพและ อย่างครบวงจร ​ในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน "

 

HOT NEWS

 

 

Vintcom ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับ Pure Storage ในการขยายโซลูชั่นให้มีความเป็นนวัตกรรมมากขึ้น เพื่อรองรับความต้องการในการเปลี่ยนผ่านทางด้านดิจิทัล (Digital Transformation) ในประเทศไทย......

Logo_Vintcom-2016_Fuhn.png

VCOM : บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานสำหรับงวด 6 เดือน

สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ในอัตราหุ้นละ  0.10 บาท

เป็นเงินจำนวน 30,700,520 บาท
RD : 27 สิงหาคม 2564
XD : 26 สืงหาคม 2564
จ่ายวันที่ 10 กันยายน 2564
และอนุมัติจัดสรรสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 350,260 บาท รวมมีสำรอง

ตามกฎหมาย 15,350,260 บาท (รวมสำรองเต็ม 10% ของทุนชำระแล้ว)

Describe your event here and generate buzz. Where's it happening, and when does it start?

RSVP
 

MANAGEMENT TEAM

03.นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต-01.png

Mrs.Songsri Srirungroungjit

Managing Director

09_edited.jpg
10_edited.jpg

Mr.Tanusit Skunnawat

Operation Director

Mr.Sooksun Tachawatcharaporn

Technical Director

11_edited.jpg

Mr.Poj Weerasuttakorn

Finance & Accounting Director

08_edited.jpg

Mr.Pisit Supataradit

Sales Director

OUR PRODUCTS & SERVICES

PROFESSIONAL

SERVICES

 

PROFESSIONAL

SERVICES

 
 

VALUE ADDED 

DISTRIBUTOR

 

INVESTOR RELATIONS

นักลงทุนสัมพันธ์

CONTACT US

VINTCOM TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED

159/21 Serm-Mit Tower, Unit 1401, 14th Floor, Sukhumvit 21 Road, North-Klongtoey Sub-District, Wattana District  

Bangkok 10110 Thailand.

Tel: +662 661 7979

Fax: +662 661 7969

Contact: Sales, Marketing, Finance & Corporate Enquiries

E-mail: marketing@vintcom.co.th

Tel: +662 661 7979 #0

Contact: Technical Support

E-mail: support@vintcom.co.th

Tel: +662 661 7979 #851, +662 661 7955 (Business hours)

Hotline: +668 1831 9870 (24 hour)

Contact: Investor Relations

E-mail: q_a@vintcom.co.th
 

Technical Support

CONTACT

Thanks for submitting!

  • Facebook Social Icon