|

คู่มือการใช้งาน Mobile Application "IR PLUS AGM" ระบบเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

QR Code ดาวน์โหลด

คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM

Manual App IR PLUS AGM_TH.png

QR Code ดาวน์โหลด

VDO การใช้งานแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM

QR Code_VDO Application IR PLUS AGM_fina

ชื่อเอกสาร

ชนิดไฟล์

ดาวน์โหลด

คู่มือการใช้งาน Mobile Application "IR PLUS AGM"

PDF

VDO การใช้งาน Mobile Application "IR PLUS AGM"

LINK