" มุ่งสู่การเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งด้านการนำเสนอโซลูชั่น และการให้บริการอย่างมืออาชีพและ อย่างครบวงจร ​ในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน "

 

HOT NEWS

 

 

Vintcom ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับ Pure Storage ในการขยายโซลูชั่นให้มีความเป็นนวัตกรรมมากขึ้น เพื่อรองรับความต้องการในการเปลี่ยนผ่านทางด้านดิจิทัล (Digital Transformation) ในประเทศไทย......

Logo_Vintcom-2016_Fuhn.png

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.

โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัทจะใช้การลงทะเบียนและ

นับคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชัน “IR Plus AGM”

โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวโหลดได้จาก App Store และ Google Play Store

หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน link

https://www.vintcom.co.th/manual-mobile-application-th

“ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าใช้งานระบบ Web Application IR PLUS AGM

ได้อีกช่องทางหนึ่งผ่านเว็บบราวเซอร์ Google Chrome : https://webagm.irplus.in.th

Describe your event here and generate buzz. Where's it happening, and when does it start?

RSVP
 

MANAGEMENT TEAM

03.นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต-01.png

Mrs.Songsri Srirungroungjit

Managing Director

09_edited.jpg

Mr.Tanusit Skunnawat

Operation Director

Pictue1.png

Mr.Pornchai Ponganekkul

Sales Director

10_edited.jpg

Mr.Sooksun Tachawatcharaporn

Technical Director

11_edited.jpg

Mr.Poj Weerasuttakorn

Finance & Accounting Director

OUR PRODUCTS & SERVICES

Oracle_rgb_#c74634.png
2cCSLogo_bk.jpeg
CS-logo-stacked-02-RGB.png
logo-1.jpg
logo_splunk_2color_K.jpg
ps-logo-digital-om-dt_edited.jpg

PROFESSIONAL

SERVICES

 

PROFESSIONAL

SERVICES

 
 

VALUE ADDED 

DISTRIBUTOR

 

INVESTOR RELATIONS

นักลงทุนสัมพันธ์

CONTACT US

VINTCOM TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED

159/21 Serm-Mit Tower, Unit 1401, 14th Floor, Sukhumvit 21 Road, North-Klongtoey Sub-District, Wattana District  

Bangkok 10110 Thailand.

Tel: +662 661 7979

Fax: +662 661 7969

Contact: Sales, Marketing, Finance & Corporate Enquiries

E-mail: marketing@vintcom.co.th

Tel: +662 661 7979 #0

Contact: Technical Support

E-mail: support@vintcom.co.th

Tel: +662 661 7979 #851, +662 661 7955 (Business hours)

Hotline: +668 1831 9870 (24 hour)

Contact: Investor Relations

E-mail: q_a@vintcom.co.th
 

Technical Support

CONTACT

Thanks for submitting!

  • Facebook Social Icon