top of page
Anchor 1
ESG1.png

ESG - Walk - Run event at railway park

       บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดกิจกรรมวิ่งในโครงการ Get Set Go! with ESG concept เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรและสอดรับเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2065

เพื่อสนับสนุนการสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่พนักงานและสร้างความตระหนักรู้ในการรักโลก ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เวลา 16:00 - 18:00 น.

bottom of page