top of page
Anchor 1
19.jpg

VCOM ESG 2024 @ Huai Sadong Forest

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม VCOM ESG 2024 ให้แก่พนักงาน ณ หน่วยพิทักษ์ป่าห้วยลำสะด่อง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2567 โดยมีกิจกรรมปลูกป่า, ทำโป่งเทียม และการยิงเมล็ดพันธ์ุไม้ เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์แก่ไม้ผลและต้นหญ้าที่กลายเป็นอาหารชั้นดีของสัตว์ป่า 

bottom of page