top of page

VCOM ทุ่มงบเกือบ 200 ลบ. ซื้อธุรกิจ I-SECURE เสริมทัพให้บริการลูกค้าแบบครบวงจร

VCOM เทรด

VCOM ทุ่มงบ 196.5 ล้านบาท ซื้อธุรกิจ I-SECURE ผู้ให้บริการเฝ้าระวังระบบรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย (MSSP) หวังเพิ่มช่องทางด้านการให้บริการลูกค้าแบบครบวงจร พร้อมขยายฐานลูกค้าไปยังองค์กรชั้นนำของประเทศเพิ่มขึ้น

bottom of page