VINTCOM เดินหน้าเต็มกำลัง เตรียมความพร้อม ยื่น Filing เข้าตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ VINTCOM ประกอบธุรกิจตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์เทคโนโลยี ด้านคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ออราเคิล และ ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ ซึ่งเป็นผู้นำในการผลิตระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับโลกจากสหรัฐอเมริกา ในรูปแบบลักษณะการขายแบบโซลูชั่น แปรสภาพเป็นมหาชน พร้อมเตรียมยื่น Filing ต่อ ก.ล.ต. เพื่อเข้าซื้อขายในตลาด mai หวังระดมทุนต่อยอดการขยายโซลูชั่นทางธุรกิจ สำหรับระบบการจัดเก็บข้อมูล

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ VINTCOM ประกอบธุรกิจตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์เทคโนโลยี ด้านคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ออราเคิล และ ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ ซึ่งเป็นผู้นำในการผลิตระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระดับโลกจากสหรัฐอเมริกา ในรูปแบบลักษณะการขายแบบโซลูชั่น แปรสภาพเป็นมหาชน พร้อมเตรียมยื่น Filing ต่อ ก.ล.ต. เพื่อเข้าซื้อขายในตลาด mai หวังระดมทุนต่อยอดการขยายโซลูชั่นทางธุรกิจ สำหรับระบบการจัดเก็บข้อมูล

นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต (Mrs.Songsri Srirungroungjit) กรรมการผู้จัดการ (Managing Director) บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ VINTCOM (Vintcom Technology Public Co.,Ltd.) ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ และซอฟท์แวร์ ออราเคิล ผู้นำในการให้บริการและคำปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของบริษัทฯ ในการเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยมีบริษัท แอ็ดไวเซอรี่ พลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (Filing) เพื่อคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อนำเงินไปใช้ในการขยายธุรกิจ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจในอนาคต

"วินท์คอม เทคโนโลยี" ประกอบธุรกิจตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์เทคโนโลยี ด้านคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ออราเคิล และ ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ ซึ่งเป็นผู้นำในการผลิตระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระดับโลกจากสหรัฐอเมริกา ในรูปแบบลักษณะการขายแบบโซลูชั่น เช่น คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ หน่วยเก็บข้อมูล อุปกรณ์ระบบเครือข่าย และระบบฐานข้อมูล มิดเดิ้ลแวร์ โปรแกรมระบบงาน และโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมีการบริการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการดำเนินธุรกิจ การบำรุงรักษาป้องกัน และการบำรุงรักษาแบบแก้ไข รวมทั้งการปรับปรุงหรือโอนย้ายฐานข้อมูล การโอนย้ายระบบงาน การปรับค่าตัวแปรต่างๆของระบบ เป็นต้น

กรรมการผู้จัดการ บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ VINTCOM กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน อยู่ที่ 140 ล้านบาท ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 110 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 220 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ขณะที่สัดส่วนรายได้ของบริษัทฯในช่วง 3 ปีย้อนหลัง จะเห็นได้ว่าในปี 2558 รายได้อยู่ที่ระดับ 831.77 ล้านบาท , ปี 2557 มีรายได้จำนวน 682.99 ล้านบาท และปี 2556 มีรายได้ที่จำนวน 744.89 ล้านบาท โดยสัดส่วนรายได้ส่วนใหญ่มาจากการขาย และการบริการ และมีอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่ระดับ 5.67%

สำหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ คือ ลูกค้าประเภทองค์กร ประกอบด้วย ผู้รวบรวมระบบงาน (system integrators) และผู้ใช้งานทั่วไป (end users) ประเภทองค์กรขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ทั้งภาครัฐและเอกชน